Wij zijn een kleinschalig, klantvriendelijk kinderdagverblijf:

Waar iedere leidster en de directie alle kinderen en hun ouders kennen.

Het team bestaat uit leidsters met hart voor kinderen en oog voor de belangen en wensen van de ouders. Zij nemen ruim de tijd voor de dagelijkse overdracht en staan open voor suggesties en kritiek.

Met een babygroep en een dreumes/peutergroep in een karakteristiek gebouw met een zeer warme huiselijke inrichting.

Babygroep De Rupsjes biedt plaats aan maximaal 8 baby’s van 6 weken tot 18 maanden. Dreumes/peutergroep De Vlindertjes heeft ruimte voor maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar.

Er is echter bewust gekozen voor een lagere bezetting (7 baby’s en 14 peuters) om de kinderen optimalere zorg en aandacht te kunnen geven. Een bijkomend voordeel is dat we flexibeler kunnen zijn als ouders naast de vaste plaatsingsdagen een enkele keer een extra dag opvang nodig hebben voor hun kind.
De groepsindeling naar leeftijd zorgt voor een rustige omgeving waarin baby’s hun eigen ritme aan kunnen houden. Dreumesen en peuters hebben op hun eigen groep de ruimte om volop te bewegen en spelen met materiaal dat geschikt is voor hún leeftijd. Ouders van kinderen in dezelfde leeftijdsgroep herkennen zich makkelijker in elkaar en kunnen ervaringen uitwisselen.

De leidsters werken op een vaste groep waardoor zij zich kunnen specialiseren en focussen op een bepaalde leeftijdsgroep waardoor er o.i. professionelere opvang geboden kan worden.

We hanteren een open deurenbeleid; Dit houdt in dat de kinderen op bepaalde momenten van de dag samen kunnen spelen op de andere groep. Een groep met verschillende leeftijden kan immers ook heel stimulerend werken; Ze leren van elkaar en ervaren hoe belangrijk het is om rekening met elkaar te houden.
Er wordt op speelse wijze aandacht besteed aan voorschools leren. Wij zijn van mening dat jonge kinderen vooral leren door te spelen. Daarom is gekozen voor de methode Uk & Puk. Dit is een methode speciaal voor 0 tot 4 jarigen in de kinderopvang.

Waar het kind centraal staat, respectvol benaderd wordt en écht serieus wordt genomen.

Voor ons is het belangrijk dat een kind zich veilig en vertrouwd en liefdevol benaderd voelt in de relatie met de andere kinderen en de leidsters. Ieder kind mag zijn wie het is en wordt in al zijn eigenheid geaccepteerd en gerespecteerd. Dat betekent niet dat het alles mag: er zijn duidelijke regels en grenzen afgestemd op de leeftijdsgroep.

De leidsters spelen specifiek in op de behoeftes, interesses en het ontwikkelingsniveau van ieder kind in de groep. Een kind wordt gezien als een uniek individu met veel capaciteiten. De leidsters observeren de kinderen en het groepsproces zodat ze, met hun begeleiding, kunnen aansluiten bij zowel het individuele kind als bij de groep in haar geheel.

WIJ BIEDEN:

  • RUIME OPENINGSTIJDEN VAN MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 7:30 T/M 18:30 UUR
  • WARME VERSE MAALTIJDEN
  • REGULIERE OPVANG EN FLEXIBELE OPVANG 
  • ONTWIKKELINGSGERICHTE ACTIVITEITEN
  • VOORSCHOOLSE EDUCATIE PROGRAMMA
  • HUISELIJKE SFEER
  • SCHERPE TARIEVEN